INDEKS AUTORSKI

Stanisław J. Góra


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Spotkanie z Teilhardem de Chardin czyli rozmowa metafizyka z przyrodnikiem o ewolucji. Znak, nr 70, 445-471, 1960. Góra, Stanisław J.

# Teilhard de Chardin # ewolucjonizm chrześcijański # filozofia przyrody # metafizyka #
TREŚĆ. A. Poglądy Teilharda de Chardin na ewolucję. 1. O ewolucji bez metafizyki i bez teologii. 2. Ewolucjonizm podstawą wszystkich nauk. 3. Etapy kosmicznej ewolucji. B. Uwagi metafizyka na marginesie książki Le Phénomène humain.

O indyjskim rodowodzie abderyckiej koncepcji próżni. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 5-28, 1973. Góra, Stanisław J.

# próżnia # atomizm # filozofia indyjska # DEMOKRYT #
TREŚĆ. 1. Liczba elementów i sens terminu akaśa w Czhandogyi i w systemach atomizmu ortodoksyjnego. 2. Liczba elementów i sens terminu akaśa w atomizmach nieortodoksyjnych. 3. Dlaczego nie αίθηρ, lecz κενόν? 4. Czy grecki "aither" mógłby być odpowiednikiem indyjskiego terminu akaśa? 5. Abderyckie "kenon" trzeba wyjaśniać w świetle dżinijskiego akaśastikaya. 6. Czy w pojęciu "próżni" abderyckiej nie ma jakiejś dwuznaczności?