INDEKS AUTORSKI

Jacek Górniak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Cel jako przyczyna w filozofii Arystotelesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 221-232, 1981. Górniak, Jacek.

# ARYSTOTELES # cel # przyczyna #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Przyczyna w ogóle. 2. Przyczyna w fizyce. 3. Cel jako przyczyna. * Zakończenie.

Zagadnienie autentyczności tekstu Arystotelesa De Caelo I, 1-6. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 183-192, 1982. Górniak, Jacek.

# ARYSTOTELES #
TREŚĆ. 1. Krytyka tekstu traktatu De Caelo. 2. Analiza koncepcji autora De Caelo I, 1-6. 3. Próba ustalenia pozycji i formacji naukowej autora kwestionowanego tekstu. * Zakończenie.