INDEKS TEMATYCZNY

GÓRSKI, Artur


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Polemika Artura Gorskiego z Fryderykiem Nietzschem. Z dziejów recepcji niemieckiej filozofii życia w Polsce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 243-273, 1982. Miklaszewska, Justyna.

Artur Górski jako teoretyk kultury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 209-246, 1979. Kuderowicz, Zbigniew.