INDEKS AUTORSKI

Karol Górski (1903-1988)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nowe próby historiozofii. Znak, nr 34, 233-254, 1952.

# TOYNBEE # filozofia historii # cywilizacja #
TREŚĆ. * Geneza cywilizacji. * Upadek cywilizacji. * Dezintegracja cywilizacji.

Historyk przeciw pozytywizmowi. Znak, nr 52, 1126-1134, 1958.

# filozofia historii # MARROU, H.-I. #
TREŚĆ. * Historyk nie jest prokuratorem. * Lascia le donne e studia la matematica. * Historyk nie może obyć się bez filozofii. * Filozofia historii. * Uwagi metodyczne.

Teologia mistyczna Jakuba z Paradyża. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 217-230, 1979. Górski, Karol.

# JAKUB z Paradyża # teologia # mistyka #

[Rec. Swieżawski, Stefan. Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku]. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 207-208, 1984.