INDEKS AUTORSKI

Piotr Gostkiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Poglądy Jana Władysława Dawida dotyczące intuicji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 93-115, 1990. Gostkiewicz, Piotr.

# DAWID, Jan Władysław # intuicja # mistycyzm, mistyka # doświadczenie religijne #
TREŚĆ. (A) Wprowadzenie. (B) Rozwój mistyczny. (C) Jaźń transcendentalna a intuicja. (D) Poznawcza funkcja intuicji. (E) Doświadczenie duchowej rzeczywistości. (F) Związek intuicji i mistyki z filozofią. (G) Krytyka poglądów Bergsona. (H) Istota stanów mistycznych w świetle krytyki redukcjonizmu. (I) Zakończenie.