INDEKS AUTORSKI

Jarosław Gowin


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Definiowanie liberalizmu. [Rec. Waldron, Jeremy. Theoretical Foundations of Liberalism]. Znak, nr 396-397, 218-224, 1988.

Ortega y Gasset a misja filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 99-114, 1986. Gowin, Jarosław.

# ORTEGA Y GASSET, José # metafilozofia # filozofia a nauka # filozofia a historia #
ABSTRAKT. Metafilozoficzna refleksja Ortegi jest próbą pogodzenia historycznej tezy o czasowości ludzkiego istnienia z obiektywizmem epistemologicznym. Uzasadnieniu poglądu, że filozofia jest "wiedzą o wszechświecie, czyli o wszystkim, co jest", służą uzupełniające się koncepcje "rozumu historycznego" i perspektywizmu; za ich pomocą wykazuje Ortega, że subiektywność poznania nie dowodzi relatywności prawd, a jedynie ich cząstkowości. Poprzez sumowanie cząstkowych perspektyw filozofia przybliża się ku prawdzie aktualnej, osiągając to dzięki refleksji nad własną historią.

Ortegiańska filozofia życia. Znak, nr 387-388, 25-40, 1987.

# ORTEGA Y GASSET # filozofia życia #

Filozofia po holocauście. Znak, nr 387-388, 215-220, 1987.

# holocaust #

Prawda i polityka. [Rec. Kołakowski, Leszek. Bałwochwalstwo polityki]. Znak, nr 389, 115-120, 1987.

# polityka #

Filozofia amerykańskiego neokonserwatyzmu. Znak, nr 395, 109-114, 1988.

Etyka demokracji. [Rec. Ethics and International Affairs, vol. I, 1987]. Znak, nr 399, 125-130, 1988.

# etyka a polityka #

Wokół Nietzschego. Znak, nr 400, 104-109, 1988.

Heidegger i jego krytycy. Znak, nr 403, 107-110, 1988. Gowin, Jarosław.

# HEIDEGGER, Martin #

"Ethos" - ku człowiekowi i wartościom klasycznym. [Rec. Ethos, 1988]. Znak, nr 405-406, 191-198, 1989.

Przeciw myśleniu niepoważnemu. [Rec. Legutko, Ryszard. Bez gniewu i uprzedzenia]. Znak, nr 408, 73-78, 1989.

Kapitalizm i zmierzch historii. [Rec. Fukuyama, Francis. Tekst i dyskusja]. Znak, nr 411, 99-103, 1989.

# liberalizm #

Filozofia i liberalizm w Polsce. [Rec. Auspitz, Josiah Lee. Commentary. 1989. Walicki, Andrzej. Hayek w Polsce. 1988]. Znak, nr 416, 111-115, 1990.