INDEKS AUTORSKI

Teresa Grabińska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Zabierowski, Mirosław. Determinizm fizyczny a kosmologia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 153-162, 1980.

# determinizm # kosmologia #
TREŚĆ. 1. Omówienia wstępne. 2. Maszyna barionowa. 3. Maszyna fotonowa. 4. Dyskusja. 5. Konkluzje. 6. Literatura.

Koncepcja wielu światów w kosmologii. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 53-61, 1989/1990. Grabińska, Teresa.

# kosmologia # zasada antropiczna #
TREŚĆ. 1. Dwojaki sens koncepcji wielu światów w kosmologii współczesnej. 2. Nurt antropiczny w kosmologii współczesnej. 3. Koncepcja wielu światów w mechanice kwantowej. 4. Problemy z zastosowaniem Everetta koncepcji wielu światów w kosmologii.