INDEKS AUTORSKI

Waldemar Filip Grądkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kategoria praktyki w refleksji filozoficznej Stefana Rudniańskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 187-196, 1977. Grądkowski, Waldemar Filip.

# RUDNIAŃSKI, Stefan # filozofia polska # praktyka # marksizm #
ABSTRAKT. Artykuł niniejszy jest próbą zaprezentowania niektórych rysów osobowości filozoficznej, jak się wydaje, nie docenianej. Poglądy Rudniańskiego uderzają bowiem swą teoretyczną dojrzałością i brakiem schematyzmu. Zważywszy na zespół okoliczności, w jakich poglądy te powstawały, pretendują one niewątpliwie do miana znaczących w historii polskiej marksistowskiej myśli filozoficznej. Oczywiście nie sposób w ramach jednej publikacji zamknąć całości wielowątkowych przemyśleń Rudniańskiego, stąd wybór kategorii o decydującym znaczeniu. Otóż pojęcie praktyki funkcjonuje w zespole poglądów autora zarówno w centrum ontologii, jak epistemologii. Rzeczą jednakże najważniejszą nie jest tu tylko centralna funkcja, lecz także, a może nawet przede wszystkim, jej kształt. Rozumienie bowiem praktyki przez Rudniańskiego spośród refleksji teoretycznej współczesnych mu polskich marksistów wydaje się najbardziej bliskie intencjom twórców "filozofii praxis".

Krzywicki - czyli o pewnej propozycji rozumienia zjawisk świadomości społecznej. Studia Filozoficzne, nr 10, 55-65, 1978. Grądkowski, Waldemar Filip.

# metodologia nauk społecznych # KRZYWICKI, # świadomość społeczna #