INDEKS AUTORSKI

Piotr Graff


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czwarty Kongres Estetyki, Ateny 1960. Estetyka, IV, 243-250, 1963.

O prawomocności ocen. Studia Filozoficzne, nr 4, 83-100, 1967.

# ocena # wartość # sąd wartościujący #

GŁOS W DYSKUSJI: Wartości i oceny. Studia Filozoficzne, nr 4, 151-155, 1968.

O procesie wartościowania i wartościach estetycznych. Warszawa, PWN, 1970. Graff, Piotr.

# aksjologia # wartościowanie # wartość estetyczna # ocena # kryterium wartości # zdanie wartościujące # język # poznanie #
TREŚĆ. I. Wstęp. Metody i zadania teorii wartości. II. O roli procesów wartościowania. III. O prawomocności ocen. IV. O kryteriach ocen. V. Niektóre aspekty roli języka w poznaniu: język jako regulator dopływu informacji poznawczych. VI. O roli wartości estetycznych w poznaniu. Stron 219.

PRZEKŁAD. Wittgenstein, Ludwig. Wykłady o estetyce. Studia Estetyczne, 14, 131-146, 1977.

"Wyjaśnienia filozoficzne" Roberta Nozicka. [Rec. Nozick, Robert. Philosophical Explanations]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 171-178, 1984. Graff, Piotr.

# metodologia filozofii # wyjaśnianie #