INDEKS AUTORSKI

Jan Gralewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sztuka prymitywna i jej pozycja w rozwoju sztuki. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 174-203, 1949. Gralewski, Jan.

# sztuka prymitywna # abstrakcjonizm # emocjonalizm # intelektualizm # naturalizm # sensualizm #