INDEKS AUTORSKI

Wincenty Granat (1900-1979)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Styl tomizmu. Na marginesie "De ente et essentia" św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficze, t. I, 123-137, 1948.

# TOMASZ z Akwinu # byt # istota #

Integralna definicja osoby ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, II-III, 85-109, 1949-1950. Granat, Wincenty.

# osoba # świadomość # wolność # antropologia filozoficzna #
TREŚĆ. I. (...). II. 1. Jedność i wielość w człowieku. 2. Świadomość i definicja osoby. 3. Aktywność i wolność ludzkiej osoby. III. 1. Osoba i osobowość metafizyczna.

[Rec. Swieżawski, Stefan. Byt: zagadnienia metafizyki tomistycznej]. Roczniki Filozoficzne, II-III, 439-441, 1949-1950.

Elementy personalistyczne w egzystencjalizmie. Znak, nr 83, 676-687, 1961.

# personalizm # egzystencjalizm # wolność # transcendencja #
TREŚĆ. I. Charakterystyka ogólna personalizmu i egzystencjalizmu. II. Antyschematyzm w opisie ludzkiego istnienia. III. Idea wolności jako element personalistyczny w egzystencjalizmie. IV. Idea transcendencji jako element wspólny egzystencjalizmu i personalizmu. V. Zwrot ku światu wewnętrznemu człowieka.