INDEKS AUTORSKI

Jan Gregorowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kilka uwag w sprawie logiki dla prawników. Myśl Filozoficzna, nr 4, 171-173, 1955.

# nauczanie logiki # prawoznawstwo (nauki prawne) #

"Dwie koncepcje logiki prawniczej" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 235-243. Warszawa, PWN, 1967.

# logika prawnicza # norma prawna # filozofia prawa #

Światowy Kongres Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej w Brukseli. Studia Filozoficzne, nr 5, 224-226, 1972. Gregorowicz, Jan.