INDEKS AUTORSKI

Henryk Greniewski (1903-1972)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Bogusławski, Stanisław i Szapiro, Jerzy. Dialogi o cybernetyce. Myśl Filozoficzna, nr 4, 158-212, 1954.

# cybernetyka # sztuczna inteligencja #
TREŚĆ. (A) Dialog pierwszy. Przedmiot, źródła i tło społeczno-polityczne cybernetyki. (B) Dialog drugi. Podstawowe pojęcia. (C) Dialog trzeci. Podłączenie aparatu do układu nerwowego. (D) Dialog czwarty. Aparaty pamiętające oraz uczące się. (E) Dialog piąty. Aparaty myślące. (F) Dialog szósty. Abstrakcyjna teoria aparatów.

2n+1 wartości logicznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 82-116, 1957.

# logika wielowartościowa # wartość logiczna # klasyfikacja #
TREŚĆ. 1. Wartości logiczne a klasyfikacje zdań. 2. Dwuwartościowcy, pseudodwuwartościowcy i antydwuwartościowcy. 3. Dwuwartościowa logika zdań. 4. Orzeł czy reszka? 5. Rozpad ciał promieniotwórczych i zgony. 6. Dwu- i wieloelementowe algebry wartości logicznych. 7. Konsultacja z Guliwerem.

2n+1 wartości logicznych. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-28, 1957.

# logika wielowartościowa # algebra # równoważność #
TREŚĆ. 8. Drugi wariant pojęcia równoważności. 9. Konieczność i możliwość, logiczność i pozalogiczność. 10. Trzy warianty pojęcia: implikacji, koniunkcji i równoważności.

Refleksje na marginesie Wykładów z dziejów logiki Tadeusza Kortarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 165-184, 1958. Greniewski, Henryk.

# KOTARBIŃSKI, Tadeusz # historia logiki #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Dzieje logiki dedukcji. 3. Pansomatyzm a zbiory zbiorów. 3. Dzieje logiki indukcji. 4. Logika a technika.