INDEKS AUTORSKI

Daniela Gromska (1889-1973)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pogląd na świat czy światopogląd? Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 1-7, 1949.

# światopogląd #
(tekst o użyciu terminu)

Poglądy etyczne Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, XIX (1-2), 9-17, 1959.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # etyka #

[Rec. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. Plezia, M. (red.)]. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 34-40, 1962.

"Lionarda Aretina 'Isagogicon disciplinae moralis' a 'Etyka Eudemejska'" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 55-71. Warszawa, PWN, 1964. Gromska, Daniela.

# BRUNI, Leonardo # moralność # ARYSTOTELES # szczęście #

 

Daniela Gromska. [Nekrolog i bibliografia oprac. Długokęcka, T.]. Studia Filozoficzne, nr 4, 207-209, 1974.