INDEKS AUTORSKI

Józef Grudzień


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Wolniewicz, Bogusław. Propedeutyka filozofii. Materiały pomocnicze. Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1961.

# filozofia - podręczniki dla początkujących # nauczanie filozofii #
TREŚĆ. (A) Bogusław Wolniewicz - wstęp. I. Uwagi o realizacji programu. II. Logika - wskazówki dla nauczyciela. (B) Bogusław Wolniewicz - materializm filozoficzny. I. Materializm a filozofia. II. Materializm a idealizm. III. Podstawowe zagadnienie filozofii. IV. Postulat naukowości filozofii materialistycznej. V. Materialistyczny obraz świata. VI. Niektóre argumenty wysuwane przeciw materializmowi i ich krytyka. (C) Józef Grudzień - wybrane zagadnienia materializmu dialektycznego i historycznego. I. Materializm a idealizm. II. Teoria bytu materializmu dialektycznego. III. Teoria poznania. IV. Materialistyczne pojmowanie dziejów.

Pozycja tomizmu we współczesnym katolicyzmie. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 94-103, 1968. Grudzień, Józef.

# tomizm # katolicyzm #

Kryzys katolicyzmu i metody jego przezwyciężenia. Studia Filozoficzne, nr 6, 121-137, 1972.

# katolicyzm # socjalizm # kryzys religii #
TREŚĆ. 1. Kryzys w oczach kierownictwa Kościoła. 2. Społeczne źródła kryzysu. 3. Accomodata renovatio. 4. Metody adaptacji.

Watykańska koncepcja dialogu ze światem. Studia Filozoficzne, nr 2, 169-186, 1976. Grudzień, Józef.

# katolicyzm # marksizm a religia # ateizm # dialog #
ABSTRAKT. Artykuł poświęcony jest krytycznej rekonstrukcji watykańskiej koncepcji dialogu Kościoła rzymskokatolickiego "ze światem", ze szczególnym uwzględnieniem dialogu między niewierzącymi i marksistami. Autor ujawniając wieloznaczność słów: "świat" i "dialog", wskazuje na ambiwalentny charakter omówionej koncepcji.