INDEKS AUTORSKI

Franciszek Gruszka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Próby stosowania metody transcendentalnej w filozofii neoscholastycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-26, 1975. Gruszka, Franciszek.

# neoscholastyka # metoda transcendentalna # metodologia filozofii #
TREŚĆ. I. Geneza i rozwój metody neoscholastycznej w neoscholastyce. II. Zasadnicze cechy metody transcendentalnej w filozofii neoscholastycznej. 1. Punkt wyjścia - metoda transcendentalna a metoda przedmiotowa. 2. Struktura analizy filozoficznej w metodzie transcendentalnej. 3. Sposoby argumentacji oraz język analiz transcendentalnych. III. Pojęcie transcendentalnego warunku możliwości. IV. Transcendentalne rozumienie apriori. 5. Uwagi końcowe.