INDEKS AUTORSKI

Stanisław Grygiel


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Jedyny problem Gilsona. [Rec. Gilson, Étienne. Le Philosophe et la Théologie]. Znak, nr 111, 1083-1089, 1963.

O dorobku filozofii polskiej w dwudziestoleciu 1944-1964. VII Tydzień Filozoficzny KUL (24-28.II.1964). Znak, nr 121-122, 1003-1012, 1964.

Człowiek i Bóg w metafizyce. Znak, nr 127, 24-51, 1965.

# metafizyka # człowiek # Bóg # SARTRE, Jean Paul # TOMASZ z Akwinu #

Intelektualne oraz antyintelektualne postawy w etyce. Znak, nr 135, 1102-1128, 1965.

# etyka # intelektualizm etyczny # interioryzacja #

Racjonalizm jest irracjonalny. [Polemika z: Kalinowski, Jerzy. W związku z tzw. metafizyką egzystencjalną]. Znak, nr 142, 467-478, 1966.

# metafizyka # racjonalizm # irracjonalizm #

Ludzka twarz prawa natury. Znak, nr 175, 1-30, 1969.
Odpowiedź. [Polemika z: Tischner, Józef]. Znak, nr 180, 754-760, 1969.
Kilka słów w odpowiedzi. [Polemika z: Gałkowski, J. Jeszcze o prawie natury]. Znak, nr 188-189, 230-238, 1970.

# etyka # prawo naturalne # wolność #

Dyskusja. Znak, nr 181-182, 912, 915-916, 917-918, 1969.

Człowiek czy Bóg? Znak, nr 188-189, 145-176, 1970.

# ateizm # Bóg a człowiek #

Język filozofii a język Objawienia. [Polemika z: Tischner, Józef. Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego]. Znak, nr 193-194, 1004-1013, 1970.

# tomizm # religia a filozofia # filozofia katolicka #

Czyn objawieniem osoby? [Polemika z: Wojtyła, Karol. Osoba i czyn]. Znak, nr 200-201, 200-208, 1971.

# osoba # czyn # antropologia #

Sumienie. Znak, nr 214, 609-628, 1972.

# sumienie # wartość etyczna #

J. Tischner a klasyczna filozofia Boga. Znak, nr 219, 1226-1227, 1972.

# filozofia Boga #

Od Pierwszej Przyczyny do Boga nadziei. Znak, nr 231, 1119-1132, 1973.

# Bóg # nadzieja #

Religia jako czynnik integracji społeczeństwa. Znak, nr 237, 275-288, 1974.

# społeczna rola religii #

Myślenie o meritum świata. [Rec. Heidegger, Martin. Budować, mieszkać, myśleć]. Znak, nr 291, 1111-1120, 1978.

Odsłaniać osobowy charakter ludzkiego sumienia. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 149-151, 1979.

# osoba # sumienie #

Wyjście z jaskini na górę Moria (esej o kulturze i cywilizacji). Znak, nr 300, 508-533, 1979.

# kryzys kultury # PLATON #

Rozmowa z profesorem Hansem-Georgiem Gadamerem. [1979]. Znak, nr 309, 377-378, 1980.

Przeciwko stechnologizowanej nauce. [Rec. Sermonti, Giuseppe. L'anima scientifica]. Znak, nr 345, 1321-1326, 1983.

# nauka a religia #

Sprawiedliwość i miłosierdzie. Znak, nr 380-381, 167-177, 1986. Grygiel, Stanisław.

# sprawiedliwość # miłosierdzie #