INDEKS AUTORSKI

Czesław Gryko


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Jubileusz profesora Czesława Nowickiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 191-193, 1980.

Wieczór wspomnień o Władysławie Tatarkiewiczu. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-170, 1980.

Innowacje jako przedmiot badań naukowych. (O marksistowską innowatykę). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 87-96, 1983.

# nowość # twórczość # wytwory ludzkie # marksizm #
ABSTRAKT. Artykuł analizuje pojęcia "nowość" i "innowacja", zawiera próbę ukazania stanu badań nad nimi oraz postuluje i uzasadnia potrzebę innowatyki, czyli ogólnej teorii innowacji. Jej punktem wyjścia jest twórczy człowiek, który albo innowacje tworzy, albo je przyswaja. Teoretycznym celem innowatyki jest integracja rozproszonej wiedzy o innowacji, opracowanie jednolitej terminologii, metod, wyjaśnienie rozbieżności i wypełnienie luk w dotychczasowej wiedzy. Praktycznym celem innowatyki jest pomoc w procesie uczenia się strategii życia dla przyszłości i kształtowania otwartego stosunku do nowości.

Aksjologiczne zróżnicowanie przestrzeni społecznej. Studia Filozoficzne, nr 9, 153-164, 1984. Gryko, Czesław.

# przestrzeń społeczna # wartościowanie #
ABSTRAKT. Obok przestrzeni fizykalnej istnieje przestrzeń społeczna, która nie jest światem danych zjawisk. Utrzymywana jest ona i wciąż tworzona przez ludzkie działania. Da się ona zdefiniować w kontekście trzech zmiennych: przyrody (środowiska), społeczeństwa i kultury. Podstawowym problemem artykułu jest analiza stosunku społeczeństwa do przestrzeni, a w szczególności poznawanie i wartościowanie przestrzeni.

350-lecie urodzin Kazimierza Łyszczyńskiego. [Sprawozdanie z akademii Lublin 3.03.1984]. Studia Filozoficzne, nr 10, 209-210, 1984.

Myśliciele polscy - rocznik 1878. [Sesja o Stanisławie Brzozowskim i Władysławie Witwickim, Lublin, 15.06.1985]. Studia Filozoficzne, nr 5, 194-196, 1986.

"Filozofia spotkania i filozofia dialogu" - sympozjum filozoficzno-muzyczne. [Lublin, 5.03.1988]. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-186, 1989.

300-lecie śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego (4 marca 1634 - 30 marca 1689). [Warszawa, 30-31.03.1989]. Studia Filozoficzne, nr 10, 223-225, 1989.

Jeszcze jedna filozoficzna seria wydawnicza w UMCS. [Prace zbiorowe Zakładu Filozofii Kultury]. Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 153-155, 1990. Gryko, Czesław.

# filozofia polska - kronika # filozofia kultury #