INDEKS AUTORSKI

Piotr Grzegorczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Dzieło pisarskie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Próba bibliografii" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 351-393. Warszawa, PIW, 1957. Grzegorczyk, Piotr.

# WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy # bibliografie #

"Bibliografia prac Władysława Tatarkiewicza" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin.. Czeżowski, Tadeusz (red.), 331-350. Warszawa, PWN, 1960.

# TATARKIEWICZ, Władysław # bibliografie filozoficzne # /p>