INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Grzesik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Uwagi na temat miejsca powstania oraz autorstwa Quaestiones disputatae super octo libros Physicorum Aristotelis zawartych w rkps. BJ 688. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 145-151, 1989/1990. Grzesik, Tadeusz.

# filozofia średniowieczna #
TREŚĆ. Miejsce powstania dzieła. 2. Autorstwo dzieła. 3. Konkluzja.