INDEKS AUTORSKI

Jerzy Gułkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zagadnienie przeciwstawienia "esse - id quod est" w "De Hebdomadibus" Boecjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 253-259, 1972.

# BOECJUSZ # byt #
TREŚĆ. 1.Charakterystyka problematyki. 2. Próba analizy interpretacji Gilsona. 3. Próba krytycznej oceny tej interpretacji. 4. Wnioski.

Józef Alojzy Dmowski, SJ - zapomniany prekursor neoscholastyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 238-246, 1979. Gułkowski, Jerzy.

# DMOWSKI, Józef Alojzy # neoscholastyka #

Klasy przedmiotów orzekania a znaczenie terminu "ens". Studia Filozoficzne, nr 7-8, 59-64, 1982.

# BOECJUSZ # kategorie # desygnat # byt #