INDEKS AUTORSKI

Leon Gumański (1921-2014)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Lorenzen, Paul. Formale Logik]. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 170-173, 1959/1960.

[Rec. Pap, Arthur. Semantics and Necessary Truth]. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 174-176, 1959/1960.

[Rec. Mays, W. The Philosophy of Whitehead]. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 177-179, 1959/1960.

[Rec. Nagel, Ernest i Newman, James Gödel's Proof]. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 24-26, 1960.

Międzynarodowe Kolokwium Metodologii Nauk. (Warszawa, 18-23.09.1961). Ruch Filozoficzny, XXI (1), 1-6, 1962.

[Rec. Urmson, J. O. Philosophical Analysis. Its Development between the Two World Wars]. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 55-59, 1962.

W odpowiedzi recenzentowi. [Polemika z: Stępień, Antoni]. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 283-288, 1962.

# sąd # istnienie #

Jean Piaget. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 375-381, 1962.

# PIAGET, Jean # psychologia # epistemologia #

[Rec. Mill, John Stuart. System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej]. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 391-395, 1962.

[Rec. Prior, A. N. Formal Logic]. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 395-397, 1962.

[Rec. Hilbert, David und Ackermann, W. Grundzüge der theoretischen Logik]. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 31-33, 1963.

[Rec. Słupecki, Jerzy i Borkowski, Ludwik. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości]. Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 39-42, 1964.

Metodologia i filozofia. [Rec. Czeżowski, Tadeusz. Filozofia na rozdrożu. Analizy metodologiczne]. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-193, 1966.

[Rec. Contributions to Logic and Methodology in Honor of J. M. Bocheński]. Ruch Filozoficzny, XXVI (1), 19-23, 1967.

[Rec. Kerner, George C. The Revolution in Ethical Theory]. Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 125-128, 1967.

Elementarny wstęp do logiki współczesnej. Ośrodek Nauk Społecznych i Wojskowych w Bydgoszczy, 1967.
Wyd. skrócone Wstęp do logiki współczesnej, Część I. Toruń, UMK, 1969. Gumański, Leon.

# logika - podręczniki #
TREŚĆ. Słowo wstępne. I. Logika współczesna na tle historycznym, jej przedmiot, zadania i funkcja dydaktyczna. II. Niektóre elementy logicznej analizy języka. III. Wynikanie logiczne i rachunek zdań. IV. Węższy rachunek funkcyjny z identycznością. V. Rodzaje rozumowań. VI. Definicje. Ss. 139, skrypt powiel.

[Rec. Specht, Ernst Konrad. Sprache und Sein: Untersuchungen zur sprachanalytischen Grundlegung der Ontologie]. Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 25-28, 1969.

[Rec. Prior, Arthur. Past, Present and Future i Papers on Time and Tense]. Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 18-21, 1971.

[Rec. Locke, Don. Myself and Others. A Study in Our Knowledge of Minds]. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 123-125, 1971.

[Rec. The Philosophy of Science. Nidditch, P. H. (ed.). The Philosophy of Mathematics. Hintikka, Jaakko (ed.)]. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 125-130, 1971.

[Rec. Hintikka, Jaakko. Models for Modalities. Selected Essays]. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 253-257, 1971.

[Rec. Suppes, Patrick. Studies in the Methodology and Foundations of Science. Selected Papers from 1951 to 1969]. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 258-261, 1971.

[Rec. Beth, Evert W. Aspects of Modern Logic]. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 33-35, 1972.

[Rec. Lenk, Hans. Kritik der logischen Konstanten. Philosophische Begründungen der Urteilsformen vom Idealismus bis zur Gegenwart]. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 36-38, 1972.

[Rec. Simon, Josef. Sprache und Raum: Philosophische Untersuchungen zum Verhältnis zwischen Wahrheit und Bestimmtheit von Sätzen]. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 38-41, 1972.

[Rec. Wolandt, Gerd. Idealismus und Faktizität]. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 289-293, 1972.

[Rec. Nelson, Leonard. Gesammelte Schriften in Neuen Bänden. I. Die Schule der kritischen Philosophie und ihre Methode]. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 293-295, 1972.

[Rec. Müller-Lauter, Wolfgang. Nietzsche: Seine Philosophie der Gegensätze und die Gegensätze Seiner Philosophie]. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 17-20, 1973.

[Rec. Margolis, Joseph. Values and Conduct]. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 30-32, 1973.

[Rec. Pragmatics of Natural Languages. Bar-Hillel, Yehoshua (ed)]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 138-144, 1973.

[Rec. Toulmin, Stephen. Human Understanding]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 145-148, 1973.

[Rec. Phaenomenologica, vol. 46-58, 1972-1973]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 196-206, 1973.

[Rec. Zeman, J. Jay. Modal Logic. The Lewis-Modal Systems]. Ruch Filozoficzny, XXXII (4), 275-279, 1974.

[Rec. Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, Band 2, 1973]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 288-297, 1975.

[Rec. Margolis, Joseph. Knowledge and Existence. An Introduction to Philosophical Problems]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 297-299, 1975.

[Rec. Gabbay, Dov M. Investigations in Modal and Tense Logics with Applications to Problems in Philosophy and Linguistics]. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 193-196, 1977.

[Rec. Rescher, Nicholas. The Coherence Theory of Truth]. Ruch Filozoficzny, XXXV, 196-201, 1977.

[Rec. Kyburg, Henryk E. Jr. The Logical Foundations of Statistical Inference]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 31-35, 1979.

[Rec. Montague, Richard. Formal Philosophy. Selected Papers]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 37-38, 1979.

[Rec. Adams, Ernest W. The Logic of Conditionals. An Application of Probability to Deductive Logic]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 39-42, 1979.

[Rec. Tammelo, Ilmar & Moens, Gabriël. 1976, German, Book edition: Logische Verfahren der juristischen Begründung. Eine Einführung. Tammelo, Ilmar. Modern Logic in the Service of Law]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 42-45, 1979.

Zręby filozofii Tadeusza Czeżowskiego. Studia Filozoficzne, nr 8, 9-13, 1979.

# CZEŻOWSKI, Tadeusz # metodologia filozofii #

[Rec. Hossenfelder, Malte. Kants Konstitutionstheorie und die Transzendentale Deduktion]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 226-227, 1980.

Tadeusz Czeżowski jako człowiek. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 23-28, 1981.

# CZEŻOWSKI, Tadeusz #

[Rec. Griffin, Nicholas. Relative Identity]. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 69-73, 1981.

[Rec. Lehrer, Keith. Knowledge]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 80-84, 1982/83.

[Rec. Patrick Suppes. V. I. Bogdan, Radu J. (ed.)]. Ruch Filozoficzny, nr 3, 208-212, 1982/83.

Dyskusja z profesorem Tadeuszem Kotarbińskim. Ruch Filozoficzny, nr 4, 279-285, 1982/83.

# KOTARBIŃSKI, Tadeusz #

Logika modalna. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 163-177, 1984.

# logika modalna # filozofia logiki #
TREŚĆ. I. Wstępne wyjaśnienia i terminologia. II. Rys historyczny. III. Współczesny stan badań. IV. Problematyka filozoficzna.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 4, 387-389, 1984.

# filozofia polska # autobiogram #

[Rec. Lauener, Henri. Willard van Orman Quine]. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 291-293, 1988. Gumański, Leon.

Logika deontyczna czy logika norm? Studia Filozoficzne, nr 12, 111-120, 1988.

# logika deontyczna # logika norm #