INDEKS AUTORSKI

Jan Guranowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dyskusja o Nowej Lewicy na łamach "Temps Modernes". Myśl Filozoficzna, nr 2, 212-224, 1956.

# Nowa Lewica # SARTRE, Jean-Paul #

Ideologia i polityka w ostatnich pracach publicystycznych Sartre'a. [Rec. Sartre, Jean-Paul. Marksizm i egzystencjalizm. 1957. La fantome de Staline. 1956-1957. Le réformiste et les fetiches. 1956. Matérialisme et la revolution. 1949. Résponse â Nauville. 1956]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 172-185, 1957.

Nowożytny humanizm i ateizm. [Rec. Od Erazma z Rotterdamu do Bertranda Russella. Instytut Naukowego Ateizmu Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 111-114, 1970.

Kronika śmierci Boga. [Przegląd literatury]. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 82-90, 1971.

Filozof i historia. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 40-55, 1971.

# WOLTER # filozofia historii #

Wolter jako krytyk Pascala. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 160-166, 1972. Guranowski, Jan.

Nie popaść w niewolę słów wielkich. Rozmowa z prof. dr. hab. Henrykiem Jankowskim, redaktorem naczelnym czasopisma "Etyka". [Rozmawiał Jan Guranowski]. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 172-186, 1973.