INDEKS AUTORSKI

Bernard Hałaczek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Człowiek - animal symbolicum. Platforma przyrodniczo-teologicznego dialogu. Znak, nr 199, 15-27, 1971. Hałaczek, Bernard.

# filozofia człowieka # symbol # religia a nauka #

Filogenetyczne zaczątki ludzkiej inteligencji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 187-202, 1977.

# antropogeneza # intelekt # człowiek #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 1. Pojęcie inteligencji w naukach biologicznych. 2. Paleontologiczne kryteria inteligencji. 3. Czasoprzestrzenna lokalizacja zaczątków inteligencji. 4. Wnioski końcowe.

Metodologiczne uwarunkowania przyrodniczej antropogenezy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 117-138, 1979.

# antropogeneza # ewolucja # człowiek #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 1. Antropogeneza w uwarunkowaniach biologicznej definicji człowieka. 2. Antropogeneza w uwarunkowaniach ogólnej teorii ewolucji. 3. Antropogeneza w uwarunkowaniach paleontologicznej taksonomii. * Wnioski.

Mechanizm rozwoju paleoantropologii w świetle historii człowieka z Piltdown. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 53-81, 1983.

# antropogeneza # ewolucja # człowiek #
TREŚĆ. i. Wprowadzenie. II. Historia człowieka z Piltdown. III. Człowiek z Piltdown weryfikacją trzeciorzędowej koncepcji antropogenezy. IV. Człowiek z Piltdown weryfikacją kranialnej koncepcji antropogenezy. V. Australophitecus demaskatorem Człowieka z Piltdown. VI. Uwagi końcowe.

Rozwój paleoantropologii w świetle drzew rodowych człowieka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-96, 1984. Hałaczek, Bernard.

# antropogeneza # ewolucja # człowiek #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Spekulatywna paleoantropologia z przełomu XIX i XX wieku. 3. Upowszechnienie pongidalnej koncepcji antropogenezy w drugim ćwierćwieczu XX wieku. 4. Dominacja przedpongidalnej koncepcji antropogenezy w połowie XX wieku. 5. Samokrytycyzm współczesnej paleoantropologii.

Antropologiczna "fizyka" Teilharda de Chardin. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 273-288, 1984.

# TEILHARD DE CHARDIN, Pierre # ewolucja # antropologia # TREŚĆ. * Wprowadzenie. I. Programowo "fizykalny" opis rzeczywistości. II. Ewolucja kluczem hiperfizyki teilhardowskiej. III. Człowiek kluczem, szczytem i kontynuatorem ewolucji biologicznej. IV. Koherencyjna koncepcja prawdy podłożem wyjaśnień filozoficznych. * Wnioski końcowe.