INDEKS AUTORSKI

Elżbieta Hałas


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Symboliczno-interakcyjna koncepcja znaczenia. Studia Filozoficzne, nr 7, 87-102, 1987. Hałas, Elżbieta.

# znaczenie # MEAD, C. H. # interakcjonizm # socjologia #
ABSTRAKT. Fundamentalną rolę dla teorii socjologicznej rozwijanej przez kierunek zwany symbolicznym interakcjonizmem pełni przyjmowana przezeń koncepcja znaczenia. Wyrasta ona z filozofii pragmatyzmu Ch. S. Peirce’a, a głównie C. H. Meada. Sytuuje ona znaczenie w samym procesie komunikowania i działania. Meada koncepcja znaczenia jako procesu konwersacji gestów, tworzącego obiektywny związek faz działań partnerów, leży u podstaw pojęcia interakcji symbolicznej. Herbert Blumer, konstruując perspektywę symbolicznego interakcjonizmu dokonał własnej wykładni koncepcji Meada, wprowadzając pojęcia interakcji symbolicznej i interpretacji i w ten sposób przyznając większą autonomię kategorii "znaczenia" wobec "działania". Symboliczno-interakcyjna koncepcja znaczenia obejmuje poznawczy, komunikacyjny i dramaturgiczny wymiar znaczeń społecznych.