INDEKS AUTORSKI

Władysław Heinrich (1869-1957)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zarys historii filozofii średniowiecznej. Legowicz, Jan (wstęp), 5-9. Warszawa, PWN, 1963. Heinrich, Władysław.

# historia filozofii średniowiecznej - podręczniki #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Od autora. (C) Uwagi wstępne. (D) Filozofia okresu patrystyki. (a) Uwagi ogólne. (b) Patrystyka Wschodu. (c) Patrystyka Zachodu. (E) Filozofia średniowieczna do XII wieku. (a) Okres Karolingów. (b) Jan Szkot Eriugena. (c) Wzrost dialektyki i opozycja teologiczna. (d) Realizm i nominalizm. (e) Anzelm z Canterbury. (F) Filozofia XII wieku. (a) Ogólna charakterystyka. (b) Abelard. (c) Mistycy XII wieku. (d) Szkoła w Chartres. (G) Filozofia arabska. (a) Uwagi ogólne. (b) Filozofowie scholastyczni. (c) Mistycy arabscy. (d) Awerroes. (H) Filozofia żydowska. (a) Filozofia kabały. (b) Majmonides. (I) Filozofia chrześcijańska wieku XIII. (a) Ogólny charakter XIII wieku. (b) Tradycje filozofii augustyńskiej. Św. Bonawentura. (c) Badania przyrodnicze. (d) Rozwój arystotelizmu. (J) Filozofia wieku XIV. (a) Ogólna charakterystyka. (b) Poprzednicy nominalizmu. (c) Nominalizm. (d) Mistyka niemiecka XIV. (K) Literatura. (L) Indeks nazwisk. (M) Indeks pojęć.