INDEKS AUTORSKI

Kazimierz F. Heller


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nie rozwiązane zagadnienia fizyki cząstek elementarnych. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 21-45, 1972. Heller, Kazimierz F.

# cząstki elementarne # zasada Pauliego # fizyka cząstek #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Drobiny i atomy. 3. Pole elektromagnetyczne (przypomnienie). 4. Cząstki elementarne. 5. Zasada nieoznaczoności. 6. Energia. 7. Elektrony. 8. Budowa atomu i jego jądro. 10. Orbity. 11. Zakaz Pauliego. 12. Gęstość materii. 13. Komora Wilsona. 14. Dwa eksperymenty szczególnej wagi. 15. Pozyton (pozytron). 16. Równoważność masy i energii. 17. Teorie matematyczno-fizyczne. 18. Trzy prawa zachowania, obowiązujące wszystkie cząstki bez wyjątku. 19. Protony i neutrony. 20. Magnetony. Spin. Zakaz Pauliego (II). 21. Siły wiążące (I). 22. Izotopia. 23. Neutrino. 24. Antycząstki. 25. Pierwsze mezony i pierwszy tuzin cząstek elementarnych. 26. cząstki elementarne do 1961. 27. Matematyczne określenie charakterystycznych cech cząstek elementarnych. 28. Siły wiążące (II). Zestawienie cząstek elementarnych z 1961. 29. Dalsze cząstki. 30. Kwarki. 31. Odkrycie prof. Custera. 32. Antymateria. 33. Wnioski końcowe.