INDEKS AUTORSKI

Alicja Helman


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1961-1962]. Studia Estetyczne, t. 1, 275-282, 1964.

Charakter i zakres pojęcia stylu w filmie. Studia Estetyczne, t. 2, 227-242, 1965. Helman, Alicja.

# film # styl artystyczny #

O estetycznych podstawach muzyki filmowej. [Rec. Lissa, Zofia. Estetyka muzyki filmowej]. Studia Estetyczne, t. 2, 345-349, 1965.

Koncepcja sztuk narracyjnych w systemie estetycznym Susanne K. Langer. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-185, 1977.

# LANGER, Susanne # estetyka # klasyfikacja sztuk #
TREŚĆ. (A) Kluczowe pojęcia systemu estetycznego Langer. (B) Literatura i czas przeszły. (C) Dramat i czas przyszły. (D) Film i czas teraźniejszy. (E) Modelowy charakter propozycji Langer.