INDEKS AUTORSKI

Józef Herbut


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O formalnym pojęciu analogii transcendentalnej. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 25-40, 1963.

# analogia # metafizyka # relacja transcendentalna #

Kilka uwag o definicji analogii. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 115-125, 1966.

# analogia # relacja transcendentalna # metafizyka #

W sprawie analogii opartej na relacjach kategorialnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 264-275, 1967.

# analogia # KRĄPIEC, Mieczysław Albert # relacja # kategoria #
TREŚĆ. 1. Nowe koncepcje analogii proporcjonalności. 2. A. M. Krąpca ujęcie analogii kategorialnej. 3. Analiza identycznych układów relacyj kategorialnych. 4. Analiza podobnych układów relacyj kategorialnych. 5. Znaczenie analogii kategorialnej.

Pojęcie hipotezy religijnej i jej rola w uracjonalnianiu religijnej wiary. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 265-273, 1970. Herbut, Józef.

# hipoteza # filozofia religii # wiara a rozum #

Pojęcie hipotezy w filozofii bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 57-72, 1974.

# hipoteza # metodologia filozofii # metafizyka #
TREŚĆ. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Przykład filozoficznego wyjaśniania hipotetycznego. 3. Warunki konieczne filozoficznych hipotez. 4. Sprawa doświadczalnej rozstrzygalności filozoficznych hipotez. 5. Warunek wystarczający do włączenia hipotezy do filozoficznej teorii.

Sposoby dochodzenia do hipotez metafizycznych i rozstrzygania o ich wartości. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 35-65, 1974.

# metafizyka # metodologia filozofii # hipoteza #
TREŚĆ. 1 Wstępna charakterystyka zdań teorii bytu. 2. Operacje heurystyczne i uzasadniające. 3. Sprawa sposobów dochodzenia do hipotez metafizycznych. 4. Metody sprawdzania hipotez metafizycznych.

Klasyfikacja hipotez występujących w klasycznej filozofii bytu. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 91-102, 1974. Herbut, Józef.

# metafizyka # hipoteza # metodologia filozofii #

[Rec. Coreth, Emerich. Was ist der Mensch? Grundzüge einer philosophischen Antropologie]. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 143-146, 1977.

Problem metody transcendentalnej. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 51-67, 1978.

# metodologia filozofii # KANT, Immanuel # metoda transcendentalna #

Metoda transcendentalna: obiektywność poznania i jej kryterium. Omówienie koncepcji B. J. F. Lonergana. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 91-117, 1980.

# LONERGAN, Bernard J. F. # metoda transcendentalna # poznanie # obiektywność #

Metoda transcendentalna: przedmiot i punkt wyjścia metafizyki. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 59-74, 1982.

# metoda transcendentalna # metafizyka # metodologia filozofii #

[Rec. Haeffner, Gerd. Philosophische Antropologie]. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 125-128, 1983.

Metoda transcendentalna: sposoby otrzymywania twierdzeń metafizycznych w ujęciu E. Coretha. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 83-100, 1984.

# metoda transcendentalna # metafizyka # CORETH, Emerich # pytanie #
TREŚĆ. Składniki metody transcendentalnej. a) Opis fenomenologiczny aktu pytania. b) Reduktywne wykrywanie warunków możliwości aktów pytań. c) Dedukcyjne ustalanie koniecznej struktury aktu pytania. 2. Zastosowania metody transcendentalnej. a) Poznanie istnienia realnego. b) Aprioryczna konieczność związku podmiotu z przedmiotem. c) Materialność człowieka i jego świata. d) Aprioryczna konieczność związku między poznaniem receptywnym a materialnością.

Metoda transcendentalna: uzasadnianie twierdzeń filozoficznych przez próby ich obalania. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 101-113, 1984.

# metoda transcendentalna # metodologia filozofii # uzasadnianie #
TREŚĆ. 1. Retorsja a dowodzenie nie wprost. 2. Rezultaty argumentacji retorsywnej.

Z syntaktycznej problematyki języka religijnego. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 35-43, 1984.

# język religijny # syntaktyka # filozofia języka #

Problemy teologii pojętej jako rewelacjonizacja naturalnej wiedzy o życiu chrześcijańskim. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 293-307, 1987.

# teologia # filozofia a teologia #
TREŚĆ. 0. Wprowadzenie. 1.1.Przedmiot wiedzy teologicznej. 1.2. Źródła wiedzy teologicznej. 1.3. Punkt wyjścia i przedmiotowy cel wiedzy teologicznej. 1.4. Metoda wiedzy teologicznej. 2.1. Problematyka teologicznej interpretacji. 2.2. Rola filozofii w teologii dogmatycznej. 3. Uwagi końcowe.