INDEKS AUTORSKI

Jerzy Heymann


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Integracja badań naukowych a metodologia nauk. Studia Filozoficzne, nr 1, 133-143, 1975. Heymann, Jerzy.

# metodologia nauki # integracja nauk # materializm dialektyczny #
ABSTRAKT. Artykuł stanowi próbę analizy zasadniczych tendencji, jakie nurtują metodologiczną refleksję nad nauką. Aktualnie w metodologii nauk obserwuje się przełom z jednej strony w kierunku przezwyciężenia autonomicznego charakteru tej nauki i zintegrowania jej z innymi dziedzinami naukoznawstwa; natomiast z drugiej strony jest to wyjście poza logiczną analizę nauki w celu bardziej całościowego opracowania teorii nauki (dialektyki materialistycznej) pojmowanej jako pewien typ praktyki społecznej wraz z odpowiadającymi jej formami świadomości społecznej. Te rozważania stanowią punkt wyjścia do poruszenia szerszych problemów dotyczących procesu integracji nauk społecznych i kształtowania się nowego typu specjalizacji, wynikającej z modelu nauki zorientowanej praktycznie.