INDEKS AUTORSKI

Edmund HEZA


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kryzys arystokratycznego pojęcia aretē. Z badań nad historią myśli greckiej. Etyka, t. 10, 61-85, 1972.

# arete # kultura starożytnej Grecji i Rzymu # arystokracja, arystokratyzm #
TREŚĆ. (A) Istota arystokratycznego ideału mężczyzny. (B) Kryzys ideału heroicznego męstwa. (C) Kryzys społecznych uwarunkowań pojęcia aretē.

Podstęp w walce. (Od Homera do Tukidydesa). Etyka, t. 14, 229-254, 1975. Heza, Edmund.

# etyka walki / wojny # kultura starożytnej Grecji i Rzymu # podstęp / oszustwo #