INDEKS AUTORSKI

Henryk Hinz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nowe dysertacje z historii filozofii. Myśl Filozoficzna, nr 1, 324-327, 1954.

Kołłątaj - filozof i uczony. [Rec. Kołłątaj, Hugo. Wybór pism naukowych]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 291-297, 1954.

Stanisława Kostki Potockiego "Podróż do ciemnogrodu". [Rec.]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 184-187, 1956.

Rozważania Kołłątaja o religii. Studia Filozoficzne, nr 1, 86-112, 1958.

# KOŁŁĄTAJ, Hugo # religia # katolicyzm # teokracja #

Kołłątajowska rozprawa o metodzie. Studia Filozoficzne, nr 6, 53-85, 1959.

# KOŁŁĄTAJ, Hugo # religia a nauka # historyzm #
TREŚĆ.1. Autonomia rozumu. 2. Analiza. 3. Próba historyzmu. 4. Uwagi końcowe.

Uwagi o książce J. Lechickiej "Z zagadnień oświecenia na Pomorzu". (Recenzja). Studia Filozoficzne, nr 1, 225-230, 1960.

Polska myśl filozoficzna: Oświecenie, Romantyzm. Wybrane teksty z historii filozofii. Hinz, Henryk i Sikora, Adam (wybór, wstęp i przypisy). Warszawa, PWN, 1964.

# filozofia polska - podręczniki i antologie #
TREŚĆ. 1. Od Redakcji. 2. Filozofia polskiego Oświecenia. 3. Filozofia polska pierwszej połowy XIX w. 4. Andrzej Rudzki. 5. Szymon Majchrowicz. 6. Stanisław Leszczyński. 7. Stanisław Konarski. 8. Marcin Świątkowski. 9. Antoni Popławski. 10. Franciszek Salezy Jezierski. 11. Hugo Kołłątaj. 12. Stanisław Staszic. 13. Karol Surowiecki. 14. Feliks Jaroński. 15. Stanisław Kostka Potocki. 16. Jędrzej Śniadecki. 17. Jan Śniadecki. 18. Tytus Dzieduszycki. 19. Józef Kalasanty Szaniawski. 20. Józef Gołuchowski. 21. Joachim Lelewel. 22. Kazimierz Brodziński. 23. Maurycy Mochnacki. 24. Józef Hoene-Wroński. 25. Tadeusz Krępowiecki. 26. Wiktor Heltman. 27. Stanisław Worcell. 28. Henryk Rzewuski. 29. Eleonora Ziemięcka. 30. Michał Wiszniewski. 31. August Cieszkowski. 32. Bronisław Trentowski. 33. Karol Libelt. 34. Henryk Kamieński. 35. Edward Dembowski. 36. Andrzej Towiański. 37. Adam Mickiewicz. 38. Juliusz Słowacki. 39. Zygmunt Krasiński. 40. Jan Kanty Podolecki. 41. Cyprian Norwid. 42. Dominik Szulc. 43. Józef Supiński.

"Kołłątaj - ład fizyczno-moralny a historia" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 131-156. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

# filozofia polska # KOŁŁĄTAJ, Hugo # fizjokratyzm #
TREŚĆ. (A) Porządek fizyczno-moralny. (B) Ład i historia. (C) Bóg i religia.

Nauka i edukacja w systemie filozoficznym Kołłątaja. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 3-44, 1971.

# KOŁŁĄTAJ, Hugo # klasyfikacja nauk # oświecenie # kultura narodowa #
TREŚĆ. (A) Kołłątaj jako uczony. (B) Nauka i oświecenie a życie społeczne. (C) Zarys klasyfikacji nauk.

Próba syntezy historyzmu i prawa natury. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-22, 1971.

# KOŁŁĄTAJ, Hugo # oświecenie # historyzm # fizjokratyzm # prawo natury # filozofia polska #
TREŚĆ. (A) Geneza dzieła. (B) Historyzm i prawo natury.

Znaczenie sensualizmu Kołłątaja. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 56-75, 1971.

# KOŁŁĄTAJ, Hugo # sensualizm #
TREŚĆ. * Społeczne wymiary poznania. * Przeciw kantyzmowi. * Teza sensualistyczna. * Sensualizm a scholastyka. * Przedmiotowość wrażeń.

Oświeceniowy deizm w Polsce. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 100-112, 1971.

# deizm # filozofia polska # oświecenie #

z: Wójcik, Zbigniew. Zapomniana rozprawa naukowa Kołłątaja. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 167-188, 1972. Hinz, Henryk i Wójcik, Zbigniew.

# KOŁŁĄTAJ, Hugo # geologia # filozofia przyrody #

Obecność Kopernika w kulturze staropolskiej. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 113-124, 1973.

# KOPERNIK, Mikołaj # kultura polska #