INDEKS AUTORSKI

Maria Hirszowicz (1925-2007)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O geopolityce. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 257-286, 1955.

# geopolityka # historia nauk humanistycznych i społecznych #  imperializm #

"Current History" (Rocznik 1955). [Rec.]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 173-179, 1956.

W sprawie przeciwstawności burżuazyjnego i proletariackiego pojmowania imperializmu. Myśl Filozoficzna, nr 3, 3-34, 1956.

# imperializm # polityka # ekonomia #
TREŚĆ. 1. Przedleninowskie pojmowanie zagadnień imperializmu. 2. Wkład myśli leninowskiej w rozwiązanie tradycyjnej problematyki sporu o istotę imperializmu. 3. Czyżby zmierzch imperializmu politycznego?

Ideologia a nauka. Myśl Filozoficzna, nr 6, 3-30, 1956.

# ideologia # nauka # marksizm #

Realia i mity. Na marginesie pracy Raymond Arona "Koniec wieku ideologii". Myśl Filozoficzna, nr 2, 224-240, 1957.

#  ARON, Raymond # rewolucja społeczna # proletariat # ideologia #

Problemy interpretacji Marksa. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-26, 1959.  

# MARX, Karl # materializm historyczny # społeczeństwo #
TREŚĆ. 1. Filozoficzne aspekty marksowskiego materializmu historycznego. 2. Społeczeństwo jako punkt wyjścia teorii materializmu historycznego. Zasada integracji nauki o społeczeństwie. 3. O niektórych zasadach budowania twierdzeń teoretycznych w teorii marksowskiej.

Ideologia i nauka - próba wstępnej analizy. Studia Filozoficzne, nr 4, 49-70, 1959.

# ideologia # socjologia wiedzy # nauka #
TREŚĆ. 1. Ideologia jako klasowy współczynnik teoretycznego myślenia. 2. Funkcjonalna koncepcja ideologii. 3. Nauka a ideologia.

Praca o metodzie materializmu historycznego. [Rec. Witt-Hansen, J. Historical Materialism. The Method, the Theories]. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-188, 1963. Hirszowicz, Maria.