INDEKS AUTORSKI

Henryk Hiż (1917-2006)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wstęp. Logika. (Filozofia w Stanach Zjednoczonych 1939-1947). Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 234-249, 1948.

# filozofia amerykańska #

Zjazd estetyków amerykańskich. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 273-274, 1949.

"O rzeczach" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 15-24. Warszawa, PWN, 1959.

# rzecz # ontologia # istnienie #

Notatka o reizmie. Studia Filozoficzne, nr 5, 43-46, 1984. Hiż, Henryk.

# reizm # KOTARBIŃSKI, Tadeusz #