INDEKS AUTORSKI

Julian Hochweld (1911-1966)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O znaczeniu marksizmu. [Polemika z: Ossowski, Stanisław. Doktryna marksistowska...; Teoretyczne zadania marksizmu]. Myśl Współczesna, nr 4, 70-94, 1948.

# marksizm # marksizm a nauka # społeczna rola nauki #

O niektórych aspektach przeciwstawności materializmu historycznego i socjologii burżuazyjnej. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 106-154, 1951.

# materializm historyczny # socjologia # socjalizm # metodologia nauk społecznych #

W 40-lecie pracy Stalina "Marksizm a kwestia narodowa". Myśl Filozoficzna, nr 2, 162-196, 1953.

# STALIN, Józef Wissarionowicz # naród # marksizm #

Filozofia współczesnego socjalimperializmu. Myśl Filozoficzna, nr 3, 224-241, 1953.

# imperializm # socjalizm # laburzyści #

z: Nowakowski, Stefan. Uwagi o wykorzystaniu pamiętników do badań nad świadomością proletariatu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 242-268, 1953.

# metodologia nauk społecznych # proletariat # świadomość klasowa # badania terenowe #
TREŚĆ. 1. Geneza, przedmiot i cel badań. 2. Założenia metodologiczne. 3. Charakterystyka materiału pamiętnikarskiego oraz warunki i granice jego wykorzystania. 4. Układ tematyki.

Morelly w wydaniu Biblioteki Klasyków Filozofii. [Rec. Morelly. Kodeks natury czyli prawdziwy duch jej praw]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 339-341, 1953.

Z dziejów rozwoju marksistowskiej teorii państwa. Myśl Filozoficzna, nr 4, 264-290, 1954.

# państwo # filozofia polityki # materializm historyczny # władza #

O niektórych aspektach kwestii narodowej w obecnej fazie ogólnego kryzysu kapitalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 3-25, 1955.
Kilka wyjaśnień. [Polemika z: Pomian, Krzysztof i Sachs, Ignacy. "W sprawie artykułu"]. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 230-232, 1955.
[Sprawozdanie: Dyskusja o niektórych aktualnych aspektach kwestii narodowej. Myśl Filozoficzna, nr 1, 249-255, 1956. Landau, Pola].

# imperializm # kolonializm # ruchy narodowo-wyzwoleńcze #

Metodologiczna problematyka badań społecznych we współczesnej socjologii amerykańskiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 166-182, 1956.  Hochweld, Julian.

# socjologia # metodologia nauk społecznych #

Socjologia, materializm historyczny, ideologia. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-39, 1960.

# socjologia # materializm historyczny # ideologia # socjologia wiedzy #
TREŚĆ. 1. Zagadnienie definicji socjologii. 2. Socjologia a materializm historyczny. 3. Socjologia a ideologia.