INDEKS AUTORSKI

Anna Hochfeldowa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kryzys teologii naturalnej: George Berkeley. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 169-206, 1971.

# BERKELEY, George # teologia naturalna # empiryzm # immaterializm #

Krytyka systemu Kanta i program nowokrytyczny Mariana Massoniusa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 171-187, 1975.

# MASSONIUS, Marian # filozofia polska # KANT, Immanuel # krytycyzm / krytyka #
TREŚĆ. I. Krytyka Kanta. II. Program nowokrytyczny. III. Uwaga terminologiczna.

Wczesne polskie przekłady Berkeleya. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 267-269 1983. Hochfeldowa, Anna.
Excerpt niektórych reflexyi z xiążki angielskiey Jerzego Berkeley Biskupa Cloynenskiego. Wydaney pod tytułem The queris, containing several Qeries proposed to the consideration of Public - a z przydatkiem Exhortacui do Duchowieństwa Katolickiego w Hibernyi drukowany w Londynie 1750. In 8. Tłumaczoney exercitij linguae gratia przez J. Z. R. K. Tamże, 271-277.

# BERKELEY, George #