INDEKS AUTORSKI

Henryk Holland


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Legenda o Kazimierzu Twardowskim. Myśl Filozoficzna, nr 3, 260-312, 1952. Holland, Henryk.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # szkoła lwowsko-warszawska # filozofia polska # psychologizm #
TREŚĆ. 1. Unaukowienie filozofii polskiej przez Twardowskiego. 2. Psychologistyczny punkt wyjścia i psychologia empiryczna. 3. Intencjonalność zjawisk psychicznych i przedmioty intencjonalne. 4. Ogólna teoria przedmiotu, nieśmiertelność duszy i stworzenie świata. 5. Twardowski a ecclesia militans. 6. Twardowski a szkoła lwowsko-warszawska.
(Na zakończenie autor postuluje, by "uprzątnąć zwały najobrzydliwszego obskurantyzmu filozoficznego i wymieść pajęczynę brązownictwa z własnego domu").

W walce z pozytywizmem warszawskim. Z dziejów narodzin ideologii marksistowskiej w Polsce. Myśl Filozoficzna, nr 1, 101-139, 1954.

# pozytywizm warszawski # WARYŃSKI, Ludwik # KRZYWICKI, Ludwik # socjalizm (ruch społeczny) #

"Wielka emigracja" Ludwika Krzywickiego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 35-56, 1956. Holland, Henryk.

# KRZYWICKI, Ludwik # emigracja # socjalizm #