INDEKS AUTORSKI

Lucyna Hołowiecka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Goćkowski, Janusz. Ethos profesjonalnych uczonych. Etyka, t. 19, 157-181, 1981. Goćkowski, Janusz.

# etos / ethos # socjologia moralności # uczony, uczeni # etyka zawodowa #
TREŚĆ. (A) Ethos jako rdzeń kultury grupy. (B) Ethos jako wyraz charakteru grupy. (C) Komponenty, aspekty i determinanty ethosu uczonych. (D) Ciągłość i zmiana w ethosie uczonych. (E) Dylematy ethosu uczonych we współczesnym świecie. (F) Poznawcze i praktyczne aspekty spotu o treść ethosu uczonych. (G) Tradycyjny ethos uczonych a style życia teraźniejszych ludzi nauki.