INDEKS AUTORSKI

Jacek Hołówka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Myślenie teleologiczne w moralności. [Rec. Bergström, Lars. The Alternatives and Consequences of Actions]. Etyka, t. 3, 266-272, 1968.

Pułapka opłacalności. [Rec. Lyons, David. Forms and Limits of Utylitarism]. Etyka, t. 4, 188-198, 1969.

Dwadzieścia lat deklaracji praw człowieka. [Rec. Machowski, Jacek. Prawa człowieka]. Etyka, t. 5, 149-151, 1969.

Umowa moralna. [Rec. Grice, Russell. The Grounds of Moral Judgment]. Etyka, nr 6, 189-196, 1970.

Studia z filozofii moralnej. [Rec. Studies in Moral Philosophy. Rescher, Nicolas (ed.)]. Etyka, t. 8, 201-206, 1971.

Naukowość etyki i metaetyki. [Rec. Fritzhand, Marek. Główne zagadnienia i kierunki metaetyki]. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 197-202, 1973.

Racjonalny altruizm. [Rec. Nagel, Thomas. The Possibility of Altruism]. Etyka, t. 12, 186-189, 1973.

Konferencja filozoficzna w Saint Louis. Studia Filozoficzne, nr 11, 233-238, 1974.

Problemy sprawiedliwego podziału w rehabilitacji. Etyka, t. 14, 155-172, 1975.

# etyka medyczna # sprawiedliwość # inwalidztwo #
TREŚĆ. (A) Każdemu według sumienia. (B) Każdemu tyle samo. (C) Każdemu według zasług. (D) Każdemu albo tyle, by choć minimalnie skorzystał, albo nic. (E) Każdemu według potrzeb. (F) Wnioski.

"Philosophical Review" 1975. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 9, 133-140, 1976.

O pojęciu i wartości zdrowia. Etyka, t. 15, 63-75, 1977.

# zdrowie # aksjologia #
TREŚĆ. (A) Zdrowie jako brak choroby. (B) Zdrowie jako élan vital. (C) Zdrowie jako ideał. (D) Zdrowie jako stan zaspokojenia potrzeb. (E) Zdrowie jako przedmiot preferencji.

O pomocy w potrzebie. Etyka, t. 16, 37-49, 1978.

# pomoc # obowiązek, obowiązywanie # powinność (moralna itp.) #

Relatywizm i obiektywizm etyczny. Etyka, t. 17, 7-22, 1979.

# relatywizm etyczny # obiektywizm # fakty a wartości #
TREŚĆ. (A) Wartości względne. (B) Wartości subiektywne. (C) Wartości obiektywne. (D) Wartości absolutne. (E) Od faktów do ocen. (F) Wnioski.

Powtórka z etyki. [Rec. Rosen, Bernard. Strategies of Ethics and Instructor's Manual]. Etyka, t. 17, 272-276, 1979.

Granice wyzwolenia zwierząt. Etyka, t. 18, 135-145, 1980.

# zwierzę # cierpienie #

Sprawiedliwość umowy społecznej. Etyka, t. 19, 83-97, 1981. Hołówka, Jacek.

# sprawiedliwość # umowa społeczna # RAWLS, John #
TREŚĆ. (A) Wolność. (B) Równość. (C) Sprawiedliwość konstytucyjna.

Łukasz i Mateusz. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 47-58, 1985.

# teoria gier #
ABSTRAKT. Artykuł zawiera propozycję rozwiązania dwuosobowej gry o sumie niezerowej. Rozwiązanie opiera się na 5 nienormatywnych założeniach: (1) każdy gracz dąży do maksymalizacji swojej wypłaty, (2) początkowo gracze stosują strategie mieszane, (3) każdy gracz dokonuje prostej korekty własnej strategii w wyniku analizy strategii przeciwnika, (4) wielkość próby ruchów przeciwnika służąca do tej analizy ustalana jest losowo, (5) jeśli wynik ustabilizuje się na poziomie maksymalnej wygranej jednego z graczy, jego partner stosuje strategię losową zamiast strategii dotychczasowej.

Implikacje późnych polemik politycznych Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 129-150, 1985.

# MARX, Karl # historia myśli socjalistycznej # komunizm # rewolucja społeczna #
TREŚĆ. (A) Wyniki ankiety. (B) Dominująca interpretacja Marksa. (C) Grupa o wysokiej zgodności poglądów na temat Marksa. (D) Grupa o wysokiej zgodności własnych poglądów z Marksem. (E) Deklarowane postawy wobec Marksizmu. (F) Przynależność do organizacji marksistowskich. (G) Podsumowanie. [Na s. 139-150 wyniki ankiety wśród uczestników konferencji "Obecność Marksa w kulturze filozoficznej XX wieku].

Demokracja i racjonalność. Studia Filozoficzne, nr 1, 85-97, 1987.

# demokracja # racjonalność # filozofia polityki #
TREŚĆ. 1. Wola i rozum w demokracji. 2. Dwa cele głosowania. 3. Wybór jako rozwiązanie problemu. 4. Skuteczność racjonalnego wyboru. 5. Racjonalność zbiorowości przeciw kompetencjom ekspertów. 6. Frekwencyjna metoda ustalenia sprawności działania grupy.

Etyka wyrzeczenia i utylitaryzm. Studia Filozoficzne, nr 11, 41-50, 1987.

# utylitaryzm # wyrzeczenie # ELZENBERG, Henryk # etyka #
TREŚĆ. 1. Walka z samym sobą i charakter moralny. 2. Fascynacja dobrem i trwoga przed złem. 3. Wzniosłość i użyteczność.

Czy teorie etyczne różnicują postawy moralne? Etyka, nr 24, 91-103, 1988. Hołówka, Jacek.

# etyka # socjologia moralności # postawa (artystyczna, estetyczna, etyczna, krytyczna itd.) #
TREŚĆ. (A) Ostrożność socjologów. (B) Założenia ankiety. (C) Dominujący profil odpowiedzi. (D) Popularność poszczególnych teorii etycznych. (E) Grupy wyodrębnione statystycznie. (F) Ilościowy związek grup z teoriami etycznymi. (G) Jakościowy związek grup z teoriami etycznymi. (H) Przypadek braku związku między grupami i teoriami etycznymi. (I) Wnioski.

Teorie praw i teorie użyteczności. [Rec. Utility and Rights. Frey, R. G. (ed.)]. Etyka, nr 24, 268-274, 1988.

Użyteczność i cnota. [Rec. Griffin, James. Well-Being]. Etyka, nr 25, 337-345, 1990.

# użyteczność # cnota #