INDEKS AUTORSKI

Zbysław Horbaczewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Determinizm czy indeterminizm w mikrofizyce. [Rec. Bradley, D. Determinism or Indeterminism in Microphysics]. Studia Filozoficzne, nr 2, 239-240, 1963. Horbaczewski, Zbysław.

Główne zagadnienia filozofii. Materiały do ćwiczeń. Ontologia. Tom I. Horbaczewski, Zbysław (red.). Warszawa, PWN, 1967.

# ontologia / metafizyka - podręczniki i antologie #