INDEKS AUTORSKI

Józef Hurwic


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria rezonansu w chemii w świetle dyskusji w ZSRR. Myśl Filozoficzna, nr 2, 88-102, 1952.

# chemia # rezonans magnetyczny #
TREŚĆ. 1. Geneza teorii rezonansu. 2. Rozpowszechnienie teorii rezonansu. 3. Zasady teorii rezonansu. 4. Krytyka teorii rezonansu. 5. Wnioski z dyskusji w ZSRR.
"(...) z dyskusji, jaka toczy się w Związku Radzieckim, wynika, iż rezonans nie jest żadnym zjawiskiem, że struktury rezonansowe nie istnieją".

Pole ruchu. Przyczynek do dyskusji na temat pojęć: materii, masy i energii. Myśl Filozoficzna, nr 4, 222-225, 1953. Hurwic, Józef.

# fizyka # materia # masa # energia #