INDEKS AUTORSKI

Stefan Ignar


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Likwidacja przeciwieństwa między miastem a wsią w Polsce Ludowej. Myśl Filozoficzna, nr 1, 82-121, 1953. Ignar, Stefan.

# socjalizm # kapitalizm # ekonomia #
TREŚĆ. 1. Istota przeciwieństwa. 2. Przeciwieństwo między miastem a wsią w Polsce Ludowej. 3. Zniesienie przeciwieństwa między miastem a wsią w Polsce Ludowej.