INDEKS AUTORSKI

Franciszek Indan Pykna (1913-1992)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sądy wartościujące w etyce Durkheima. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 263-283, 1949.

# etyka # DURKHEIM # sądy wartościujące # ideał #
TREŚĆ. I. Charakter społeczny etyki. II. Sądy wartościujące. III. Czynniki moralności. IV. Struktura systemu.

[Rec. Perelman Chaïm et Olbrechts-Tyteca, Lucie. Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique]. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 181-185, 1958.

Pozytywizm etyczny Emila Durkheima. Toruń, PWN, 1960.

# DURKHEIM, Emil # etyka # pozytywizm # socjologia moralności # jednostka a społeczeństwo # świadomość społeczna # solidarność społeczna #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Społeczeństwo i rzeczywistość moralna. II. Reguły moralne. III. Świadomość zbiorowa i jej rola. IV. Pozycja, jaką Durkheim zajmuje wobec innych filozofów i jak inni filozofowie oceniają Durkheima. V. Charakterystyka pozytywizmu etycznego. (B) Literatura. (C) Résumé.

[Rec. Marrou, Henri-Irénée. De la connaissance historique]. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 400-402, 1962.

Dorobek filozoficzny prof. Perelmana. Ruch Filozoficzny, XXVI (1), 3-12, 1967.

# filozofia belgijska #

Myśli etyczne Kartezjusza. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-16, 1972. Indan, Franciszek.

# DESCARTES, René # etyka # wolna wola #
ABSTRAKT. W systemie filozoficznym Kartezjusza etyka zajmuje dalsze, ale ważne miejsce, odbijając zresztą jego zasadnicze poglądy ontologiczne i metodologiczne. Zadaniem artykułu jest zebranie rozrzuconych w różnych pracach l listach myśli etycznych tego filozofia w jedną całość, jak i przedstawienie związku miedzy tymi myślami a metafizyką, teorią poznania i metodologią. Ogólna charakterystyka poglądów etycznych Kartezjusza i pokazanie ich wpływu na dalszy rozwój etyki podkreśla wielkość historyczną tego myśliciela i w tej dziedzinie.

Najnowszy zbiór prac Perelmana. [Rec. Perelman, Chaim. Le champ de l'argumentation]. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-207, 1973.

Jules Lachelier - realista spirytualistyczny (1832-1918). Studia Filozoficzne, nr 2, 123-144, 1975. Indan, Franciszek.

# LACHELIER, Jules # ontologia # etyka # epistemologia # spirytualizm #
TREŚĆ. * Wstęp. I. Poglądy ontologiczne. II. Poglądy epistemologiczne. III. Poglądy etyczne. IV. Ocena postawy filozoficznej Lacheliera.