INDEKS AUTORSKI

Roman Stanisław Ingarden (1920-2011)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Przedmowa" w: Białobrzeski, Czesław. Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego. Wyd. 2, rozsz., 7-17. Warszawa, PWN, 1984.

Descartes a fizyka nowożytna. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 71-149, 1950. Ingarden, Roman Stanisław.

# DESCARTES # historia nauki # ruch # kosmologia #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Zasada bezwładności. 3. Zasada względności. 4. Zasada zachowania ilości ruchu. 5. Teoria światła i kosmologia. 6. Kosmologia i zasada przyczynowości. 7. Zakończenie.