INDEKS AUTORSKI

Józef Iwanicki (1902-1995)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dedukcja naturalna i logistyczna. Warszawa, Nakładem Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 1949.

# dedukcja naturalna # dedukcja # dowodzenie # GENTZEN, Gerhard #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Spis rzeczy. (C) Alfabetyczny spis bibliografii oraz skrótów. (D) Wstęp. I. Zasady dedukcji naturalnej. 1. Wprowadzenie. 2. Symbolika. 3. Reguły. (a) Reguły uproszczeniowo-przystosowacze. (b) Reguły dedukcyjne. (c) Konkluzja. II. Zastosowanie: Dowodzenie "naturalne" tez logicznych. 1. Wprowadzenie. 2. Dowodzenie I odmiany. (a) Jednokolimnowe. (b) Dwukolumnowe. (c) Trzykolumnowe. (d) Konkluzja. 3. Dowodzenia II odmiany. (a) Wprowadzenie. (b) Dowodzenia. (c) Konkluzja. III. Proces dowodzeniowo-sprawdzeniowy. 1. Zasady. (a) Zasady pierwszej postaci procesu. (b) Zasady drugiej postaci procesu. 2. Zastosowanie. (a) Wprowadzenie. (b) Okazywanie tautologii wzorów. (c) Okazywanie nietautologii wzorów. 3. Konkluzja. IV. Dedukcja logistyczna. 1. Zasady: wykład i krytyka. (a) Wprowadzenie. (b) Symbolika. (c) Dyrektywy dowodowe. (d) Aksjomaty. 2. Zastosowanie. 3. Konkluzja. (E) Konkluzja całości. (F) Résumé. (G) Errata.

"Psychiczne", "duchowe" w człowieku według materializmu dialektycznego i według tomizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 17-74, 1965.

# materializm dialektyczny # tomizm # filozofia człowieka # duchowość #

O sylogistyce Arystotelesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 67-101, 1965.

# ARYSTOTELES # sylogistyka # ŁUKASIEWICZ, Jan #
TREŚĆ. 1. Tielscha zasady adekwatnego interpretowania sylogistyki Arystotelesowej. 2. Uwagi krytyczne.

Charakterystyka postulatów terminologicznych w psychologii ogólnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-87, 1967. Iwanicki, Józef.

# psychologia # metodologia psychologii # język nauki #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Rozwiniecie. 3. Konkluzje o roli terminologii w postulowanych realizacjach integracyjnych.

Wartość dowodu z celowości na istnienie Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-45, 1968. Iwanicki, Józef.

# dowody na istnienie Boga # celowość #
TREŚĆ. 1. Część analityczna. 11. Wskazania dotyczące sposobu traktowania tematu. 12. Reguły wartościowania. 121. Reguła dotycząca determinizmu i celowości. 122. Reguła dotycząca antropomorfizmu i celowości. 123. Reguła dotycząca uproszczeń w budowaniu koncepcji. 124. Reguła dotycząca sprawczości oraz celowości. 131. Schemat dowodowy. 2. Część syntetyczna. 21. Skonstatowanie i analiza w odniesieniu do doświadczenia. 211. Procesy o charakterze sukcesywnym. 212. Procesy o charakterze współrzędnym. 22. Charakterystyka podsumowująca. 23. Wartościowanie według dwu zasad. 24. Konkluzja.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 99-100, 1985.

# filozofia polska # autobiogram #