INDEKS AUTORSKI

Piotr Iwanowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Książka o Blondelu. [Rec. Lacroix, Jean. Życie i twórczość Maurice Blondela]. Znak, nr 214, 572-581, 1972.

Różne oblicza czasu. [Rec. Guitton, Jean. Sens czasu ludzkiego i Zalewski, Sylwester. Czas i istnienie]. Znak, nr 217-218, 1116-1124, 1972.

Wokół ontologii Romana Ingardena. [Rec. Fenomenologia Romana Ingardena. Wyd. specjalne Studiów Filozoficznych]. Znak, nr 225, 411-426, 1973.

Fenomenologia egzystencjalna. [Rec. Luijpen, Wilhelmus A. M. Fenomenologia egzystencjalna]. Znak, nr 228, 795-806, 1973. Iwanowski, Piotr.