INDEKS AUTORSKI

Ryszard Jadczak (1951-1998)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Drogi współczesnej filozofii. Siemek, Marek J. (wybór i wstęp)]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 158-160, 1979.

[Rec. Dziemidok, Bohdan. Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 15-17, 1981.

[Rec. Paczkowska-Łagowska, Elżbieta. Psychika i poznanie. Epistemologia Kazimierza Twardowskiego]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 17-19, 1981.

[Rec. Sitek, Wojciech. Florian Znamiecki a marksizm. Epistemologiczna konceptualizacja wyjaśniania w naukach społecznych]. Ruch Filozoficzny, nr 3, 203-205, 1982/83.

[Rec. Nowicki, Andrzej. Nauczyciele]. Ruch Filozoficzny, nr 3, 206-208, 1982/83.

Z dyskusji nad propedeutyką filozofii w szkole średniej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 151-159, 1984.

# nauczanie filozofii # filozofia polska #

[Rec. Nowicki, Andrzej. Witwicki]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 59-61, 1984.

[Rec. Sikora, Adam. Prorocy szczęśliwych światów]. Ruch Filozoficzny, nr 4, 366-368, 1984.

[Rec. Borzym, Stanisław. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce]. Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 177-179, 1986.

[Rec. Weber, Max. Szkice z socjologii religii]. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 346-348, 1986.

Poglądy społeczno-filozoficzne Jana Śniadeckiego. [Rec. Fryckowski, Edmund. Poglądy społeczno-filozoficzne Jana Śniadeckiego]. Studia Filozoficzne, nr 6, 184-187, 1987.

Henryk Struve i Kazimierz Twardowski - z dziejów spotkania dwóch filozofów. Studia Filozoficzne, nr 8, 131-141, 1988.

# filozofia polska # STRUVE, Henryk # TWARDOWSKI, Kazimierz #

Adam Zieleńczyk (1880-1943 lub 1944). Ruch Filozoficzny, XLV (2), 139-144, 1988.

[Rec. Symotiuk, Stefan. Pojmowanie krytycyzmu i modele krytyki w polskich sporach filozoficznych XX wieku]. Ruch Filozoficzny, XLV (4), 409-414, 1988.

Jeszcze O jasnym i niejasnym stylu filozofowania Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 281-284, 1989. Jadczak, Ryszard.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # filozofia #

[Rec. Tyburski, Włodzimierz. Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój - metamorfozy - załamania]. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 270-272, 1990.