INDEKS AUTORSKI

Janina Jakubowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

U źródeł chrześcijańskiego egzystencjalizmu. [Rec. Kierkegaard, Søren. Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć]. Człowiek i Światopogląd, nr 7-8, 178-180, 1969.

Dialektyka czy struktura? [Rec. Strukturalizm a marksizm]. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 141-145, 1969.

Sartre na nowo odczytany. [Rec. Gromczyński, Wiesław. Człowiek - świat rzeczy - Bóg w filozofii Sartre'a]. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 113-119, 1970.

Człowiek i wspólnota w refleksji Pawła Tillicha. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 34-49, 1970.

# TILLICH, Paul # człowiek # wspólnota #

Chrześcijaństwo i ewolucja. [Rec. Francoeur, Robert T. Horyzonty ewolucji]. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 115-119, 1971.

# nauka a religia # ewolucja #

Co to jest człowiek? [Rec. Jaroszewski, Tadeusz M. Osobowość i wspólnota]. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 109-118, 1971.

Dialektyka transcendencji i immanencji. (Od Kierkegaarda do Robinsona). Studia Filozoficzne, nr 5, 135-152, 1971.

# Bóg a człowiek # teologia # KIERKEGAARD, Søren # ROBINSON, John Arthur Thomas # BARTH, Karl # BULTMANN, Rudolf # TILLICH, Paul #
TREŚĆ. (A) Søren Kierkegaard - dialektyka "bytu wobec Boga". (B) Karol Barth i teologia dialektyczna. (C) Rudolf Bultmann i demitologizacja Biblii. (D) Paweł Tillich między nadnaturalizmem a naturalizmem. (D) Dietrich Bonhoffer - "Etsi Deus non daretur". (E) J. A. T. Robinson wyciąga wnioski.

Tillichowska "historia święta". Człowiek i Światopogląd, nr 6, 64-79, 1971. Jakubowska, Janina.

# TILLICH, P. # filozofia historii #

z: Płużański, Tadeusz. Od Sacrum Imperium do technopolis przyszłości. Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 205-221, 1972.

# rewolucja naukowo-techniczna # chrześcijaństwo # kryzys kultury #

Wokół pojęcia materii. [Rec. Ochocki, Kazimierz. Spory o pojęcie materii]. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 182-186, 1973.

Od zasady protestu do chrześcijańskiego socjalizmu. Studia Filozoficzne, nr 8, 88-99, 1973.

# protestantyzm # socjalizm # TILLICH, Paul #

Whiteheada teoria cywilizacji i filozofia społeczna. Studia Filozoficzne, nr 10, 115-128, 1983.  Jakubowska, Janina.

# WHITEHEAD, Alfred North # filozofia społeczna # postęp społeczny # cywilizacja #
ABSTRAKT. Przedmiotem rozważań w artykule są poglądy społeczno-polityczne Alfreda Northa Whiteheada, ściśle związane z jego teorią cywilizacji i wyłożone w dziele "Adventures of Ideas". Whitehead analizuje koncepcję cywilizacji, formy jakie przybierała ona w historii, formułuje własne postulaty pod jej adresem. Wyjaśnienie wielu kwestii z tymi problemami związanych odnajdujemy w jego doktrynie społeczno-politycznej, w której zawarte zostały poglądy z zakresu ekonomiki, życia społecznego, polityki, stosunków międzynarodowych. Tym zagadnieniom poświęcona jest druga część artykułu.