INDEKS AUTORSKI

Marek N. Jakubowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozoficzne pisma Cieszkowskiego. [Rec. Cieszkowski, August. Prolegomena do historiozofii]. Studia Filozoficzne, nr 9, 159-163, 1975.

O koncepcji twórczości Augusta Cieszkowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 37-46, 1978.

# twórczość # filozofia czynu # CIESZKOWSKI, August # heglizm #

Fenomenologia a marksizm. Teoria poznania i teoria nauki. Dubrownik 13.III-5.IV.1978. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 129-136, 1979.

Cieszkowski pedagogiem? [Rec. Hellwig, Jan. Cieszkowski]. Studia Filozoficzne, nr 9, 155-160, 1981.

Jeszcze jedna apologia Hegla. [Rec. Kuderowicz, Zbigniew. Wolność i historia. Studia o filozofii Hegla i jej losach]. Studia Filozoficzne, nr 3, 200-203, 1984.

Czy rzeczywistość jest rozumna? Nowe źródła do filozofii prawa Hegla. Studia Filozoficzne, nr 10, 85-91, 1985.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # filozofia prawa # rozumność #

Mitologia rozumu. [Rec. Mythologie der Vernunft. Hegels ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus. Jamme, Christoph und Schneider, Hans (Hrsg.)]. Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 180-183, 1986.

Aktualność rozumu - aktualność Hegla. [Rec. Buhr, M., D'Hondt, Klenner, H. Aktuelle Vernuft. Drei Studien zur Philosophie Hegels]. Studia Filozoficzne, nr 7, 179-183, 1987.

Heglowskie ujęcie wojny jako środka racjonalizacji. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-152, 1987.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # wojna # polityka #

Metafizyka po Kancie? [Kongres Heglowski, Stuttgart, 18-21.06.1987]. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 135-138, 1988. Jakubowski, Marek N.