INDEKS AUTORSKI

Małgorzata Jałocho


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofowie nie szukają prawdy, lecz sensu. Hannah Arendt rozważania nad natura myślenia. Studia Filozoficzne, nr 4, 67-79, 1987. Jałocho, Małgorzata.

# ARENDT, Hannah # myślenie # prawda # zdrowy rozsądek #
ABSTRAKT. Biorąc za punkt wyjścia relację człowieka do świata, w którym byt i zjawisko są ze sobą zgodne, Hannah Arendt czyni rozróżnienie między rozumem a zdrowym rozsądkiem (i jego przedłużeniem - intelektem), myśleniem a poznawaniem, sensem a prawdą, filozofią a nauką. Sens, a nie prawda, jest kryterium myślenia, władzy rozumu, która tworzy filozofię. Rozróżnienie między prawdą a sensem jest podstawą do rozważań nad naturą myślenia i jego miejscem w świecie zjawisk. Wycofywanie się ze świata, kwestionowanie reguł zdrowego rozsądku - oto niektóre cechy myślenia ukazane przez uczennicę Heideggera i Jaspersa w wysoce oryginalny sposób.